20 kwietnia 2019 r. Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

  Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Rdz 1, 1 - 2, 2); (Ps 104(103),1-2a. 5-6.10 i 12,13-14. 24 i 35c); (Rdz 22, 1-18)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Grupy parafialne
Tygodniowy plan spotkań
Chór parafialny
Kółka różańcowe
Parafialny Zespół Caritas
Legion Maryi
Rada Parafialna
I Komunia Święta
Bierzmowanie
 
Modlitewnik
Pacierz
Litania
Katechizm
 
LINKI
Pismo święte
Katechizm Kościoła Katolickiego
Liturgia godzin
Nasz Dziennik
Radio Maryja
TV Trwam
Katolickie Radio Podlasie
Echo Katolickie
Wiadomości
EKAI
Diecezja Siedlecka
Legion Maryi
Gmina Zbuczyn
Zespół Szkół w Krzesku
GOK Zbuczyn
SOKiAL
Różaniec rodziców za dzieci
 
Serwis informacyjny KRP

Święcenie pokarmów w Siemiatyczach

Liturgia Męki Pańskiej w siedleckiej katedrze

Adoracja Krzyża w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Łosice

Wielkanocne palmy i pisanki w łukowskim muzeum

W Ciechanowcu od 15 lat istnieje Muzeum Pisanki

Łuków: Msza Święta w intencji rodziców dzieci utraconych

Samochód dachował, zginął 58-letni kierowca

Wielka Sobota w łukowskich parafiach

W TVP Kultura o Targach Książki Katolickiej i Wydawnictwie UNITAS

Porządek adoracji w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w w Siemiatyczach

Słuchaj na żywo KRP


        

 
Kontakt

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
Krzesk Majątek 8
08 - 111 Krzesk
tel.(25) 642-64-00

MENU
Strona główna
Informacje o parafii
Patroni parafii
Księża - kontakt
Historia
 
Intencje mszalne
 
Ogłoszenia
Bieżące
 
Porządek nabożeństw
Msze św. i nabożeństwa
 
Cmentarz
Zarządzanie cmentarzem
 
Kancelaria
Kancelaria czynna
 
Sakramenty
Sakramenty święte
Sakramentalia
 
Spowiedź w katedrze
Dyżur księży
 
 
 
Sakramentalia
 
 

 

SAKRAMENTALIA

Sakramentalia
są to obrzędy czyli czynności zewnętrzne, podobne do Sakramentów św. a ustanowione przez Kościół dla uproszenia łask i błogosławieństwa Boskiego dla ludzi i rzeczy
Są one podobne do Sakramentów, bo mają znak widzialny, różnią się jednak od nich głównie tym:
l. Sakramenty ustanowił sam Jezus Chrystus a sakramentalia Kościół;
2. Sakramenty działają mocą własną, od Chrystusa Pana im nadaną, a sakramentalia przez pośrednictwo i modlitwę Kościoła. Skutek przeto Sakramentów jest zawsze pewny i niewątpliwy, jeżeli przyjmujący nie stawia przeszkody łasce Boskiej, skutek zaś sakramentaliów zależy od pobożnego usposobienia tych, którzy z nich korzystają, jako też od zamiarów Opatrzności Boskiej;
3. Sakramenty są od Boga nakazane i potrzebne do zbawienia, sakramentalia zaś zaleca Kościół tylko jako pożyteczne i zbawienne;
4. Sakramenty sprawują łaskę daną dla dobra duszy, sakramentalia zaś przyczyniają się nie tylko do dobra duszy, lecz także i ciała, jeśli taka jest wola Boża.
 Sakramentalia dzielą się na: egzorcyzmy, błogosławieństwa i poświęcenia.
Egzorcyzmy są to zaklęcia, wygłoszone w formie rozkazu przez osoby duchowne ku temu upoważnione od Kościoła, aby od osób i rzeczy stworzonych oddalić lub powściągnąć szkodliwy wpływ złego ducha. Takie egzorcyzmy odbywają się np. przy Chrzcie św., przy poświęceniu wody itp. Obrzędy przy egzorcyzmach używane, i od dawnych czasów przez Kościół zatwierdzone, są w ogólności następujące:
a) zaklęcia na Boga żyjącego,
b)wezwanie imienia Jezus,
c) powołanie się na Jego dzieło odkupienia i na sąd ostateczny, czekający szatana. Często dołącza się do egzorcyzmów niektóre czynności zewnętrzne, jako to: wkładanie rąk, znak krzyża, modlitwy i odczytywanie ustępów Pisma św.
Błogosławieństwa są to obrzędy i modlitwy, które Kościół zanosi w formie prośby dla wyjednania szczególniejszych łask i dobrodziejstw Boskich dla osób i tych rzeczy, które mają służyć do użytku ludzi dla dobra ich duszy i ciała. Tu należą np.: błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem; znak krzyża św.; błogosławieństwo przy ślubie nowożeńców, dalej: pielgrzymów, chorych, umierających; błogosławienie: budynków, pokarmów, owoców, napojów itd. Błogosławieństwa dzielą się zatem na osobowe i rzeczowe. Wiele błogosławieństw rzeczowych jest przywiązanych stale do pewnych dni świątecznych w roku kościelnym.
Poświęcenia (konsekracje) są to czynności św. (modlitwy i obrzędy) w tym celu podjęte, by pewne osoby lub przedmioty przeznaczyć i poświęcić wyłącznie do służby Bożej. Główną część tych obrzędów stanowi zwykle namaszczenie św. olejami; dzieje się to np. przy konsekracji opata, ksieni; przy poświęceniu kościoła, ołtarza, naczyń eucharystycznych itp. Wiele błogosławieństw i poświęceń wywiera także ten skutek, że poświęcone przedmioty (przez tkwiącą w nich trwale moc nadprzyrodzoną a więc zbawienną) stają się rzeczami świętymi (res sacrae), a to w tym celu, by osoby, które ich będą używały, mogły doznać oczyszczenia z grzechów i uświęcenia; np. św. oleje, woda chrzcielna, poświęcone gromnice, medaliki, różańce, szkaplerze, krzyżyki. Takie rzeczy św. mogą mieć nawet przywiązane odpusty. Przedmiotów tak poświęconych nie powinno się przeto obracać do użytku powszedniego, lecz trzeba ich używać tylko do tego celu, dla którego zostały poświęcone od Kościoła.
 Obrzędy przy sakramentaliach. Przy wszelakich sakramentaliach, które spełnia kapłan, odziany w komżę i stułę, w imieniu i powagą Kościoła katolickiego, odbywają się powszechnie następujące obrzędy:
1. Znak krzyża św. z wezwaniem Trójcy św.;
2. prośbao pomoc Boską (Adjutorium...);
3. szczegółowa modlitwa o łaskę dla osób i rzeczy, do których się błogosławieństwo odnosi;
4. pokropienie tej osoby lub rzeczy wodą święconą;
5. nadto przy niektórych zapalanie świec, okadzenie, a przy poświęceniach także namaszczanie olejem św. Poświęceń przedmiotów kościelnych, które wymagają namaszczenia olejem św., a zwłaszcza krzyżmem św., dokonywa sam biskup; inne spełnia kapłan już to na podstawie władzy kapłańskiej, otrzymanej przez Sakrament Kapłaństwa, już to na mocy szczególniejszego upoważnienia od biskupa. 

W celu uzyskania sakramentaliów należy zgłosić się do zakrystii po każdym nabożeństwie.

POGRZEB KATOLICKI

PK Kan. 1176 – § 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.
 § 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.
§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.
KPK Kan. 1184 - § 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.
KPK Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.
Prawo do pogrzebu katolickiego sprawowanego w sposób uroczysty mają osoby, które w swoim życiu kierowały się wiarą i przed śmiercią pojednały się z Bogiem. Pozostałe osoby mają prawo do pogrzebu w sposób ograniczony. Natomiast osoby obojętne religijne lub członkowie sekt mogą być pochowane na cmentarzu, ale bez udziału kapłana.
Zgłaszając się do kancelarii w celu ustalenia uroczystości pogrzebowych rodzina powinna posiadać:
  • akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • kartę zgonu wydaną przez lekarza
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów, jeśli zgon nastąpił poza parafią

 

 
     

Parafia Krzesk

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR